Bel gratis onze klantenservice  0800-82154
Ma - Vr: 9:00 - 19:00
 
Privacy Statement CEWE-PRINT.be

CEWE-PRINT.be vindt de bescherming van uw gegevens als klant van groot belang.

Dit privacystatement geldt voor alle klanten van CEWE-PRINT.be en voor alle gebruikers van de website van CEWE-PRINT.be. CEWE-PRINT.be informeert u graag over de wijze waarop CEWE-PRINT.be met uw gegevens omgaat. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

In dit privacy statement willen wij uitleggen welke informatie tijdens uw bezoek op onze website wordt opgeslagen en welke gegevens wij verwerken indien u een bestelling via de website plaatst.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigingen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het actuele privacy statement vindt u op www.cewe-print.be.

Doelen verwerking van gegevens

CEWE-PRINT.be verwerkt persoonsgegevens en verkeersgegevens voor de navolgende doeleinden:

Dienstverlening

Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het technisch mogelijk maken van de dienstverlening. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens nodig voor het beheren van de relatie tussen CEWE-PRINT.be en u. Hierbij kan gedacht worden aan klachtafhandeling en advisering. CEWE-PRINT.be kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het verbeteren van haar bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering vallen onder andere beveiliging, risicobeperking, uitbreiding en verbetering van de dienstverlening.

Bestelling

Voor het uitvoeren en toezenden van uw bestelling gebruiken wij uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van de uitvoering van uw bestelling aan derden worden verstrekt. Deze derde is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Facturering

Aan de hand van de persoonsgegeven wordt er een factuur aan u toegezonden. Daarnaast wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.

Marketing en verkoopactiviteiten

Uw persoonsgegevens kunnen door CEWE-PRINT.be gebruikt worden voor marketing en verkoopactiviteiten ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van CEWE-PRINT.be.

Indien CEWE-PRINT.be uw verkeersgegevens voor marketingdoeleinden wenst te gebruiken, zal CEWE-PRINT.be voorafgaand aan dat gebruik toestemming aan u vragen.

U kunt door CEWE-PRINT.be telefonisch, per e-mail, per SMS of MMS bericht of schriftelijk via de post, benaderd worden, voorzover wettelijk is toegestaan.

Indien u als klant van CEWE-PRINT.be niet wilt dat CEWE-PRINT.be uw persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, kunt u dit verbieden. U kunt op ieder moment verzet aantekenen tegen dit gebruik door CEWE-PRINT.be. U kunt ook verzet aantekenen tegen een specifieke vorm van marketing. In uw verzoek kunt u dit expliciet aangeven.

Het is mogelijk om uw toestemming op ieder moment in te trekken. Verzet aantekenen en het verzet intrekken kan schriftelijk.

Incasso

CEWE-PRINT.be kan bij het in gebreke blijven van de tijdige betaling van de facturen, uw persoonsgegevens aan een incassobureau verstrekken.

Beveiliging van uw gegevens

CEWE-PRINT.be draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Uw rechten

Recht op inzage

De wet geeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit betekent dat CEWE-PRINT.be desgevraagd inzage verschaft in welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt. CEWE-PRINT.be brengt u voor een verzoek tot inzage het maximale, wettelijk toegestane, tarief in rekening.

Recht van correctie

Als klant heeft u daarnaast het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Onder omstandigheden zal CEWE-PRINT.be u verzoeken uw identiteit aan te tonen, bijvoorbeeld met (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs.

Verzet/intrekking (eerdere) toestemming

Voor het in behandeling nemen van opdrachten, het versturen van een factuur, het versturen van het product en klachten is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kan CEWE-PRINT.be haar diensten en producten niet aan u leveren.

Niettemin heeft u het recht van verzet tegen verder gebruik van bepaalde gegevens. Ook wanneer u eerder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van bepaalde gegevens, kunt u die toestemming weer intrekken. Voor zover het persoonsgegevens betreft, kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken tegen specifieke vormen van direct marketing, zoals schriftelijke direct mailingen, sms, e-mail, telemarketing of deelneming aan (commercieel) onderzoek. In uw bezwaar kunt u dit expliciet aangeven. Voor verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden verlangt CEWE-PRINT.be onder omstandigheden het maximale, wettelijk toegestane, tarief. Deze vergoeding wordt teruggegeven als het verzet gegrond is.

Gebruik van de website van CEWE-PRINT.be

CEWE-PRINT.be verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van haar internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De, door u verstrekte, informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Cookies

CEWE-PRINT.nl kan informatie over het gebruik van haar internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. U kunt het gebruik van deze cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Contact

Indien u naar aanleiding van dit privacy statement vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met CEWE-PRINT.be. De contactgegevens zijn:

CEWE-PRINT.be
Generaal de Wittelaan 9 bus 9
2800 Mechelen

Email: klantenservice@cewe-print.be

Laatst gewijzigd: februari 2014

Download de algemene voorwaarden (PDF) van CEWE Belgium.